Premievinder.be logo

Voorwaarden voor facturen bij Mijn verbouwpremie voor dak

Voorwaarden voor facturen bij Mijn verbouwpremie voor dak

Voorwaarden voor facturen bij Mijn verbouwpremie voor dak en de bijkomende premie voor asbestverwijdering. Download de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies.

Mijn VerbouwPremie voor dak kan je aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor je eerder nog geen renovatie- of energiepremie bij Fluvius  hebt aangevraagd en waarvoor dus ook nog geen premie werd toegekend.

Heb je wel al eerder een renovatiepremie of energiepremie bij Fluvius aangevraagd dan kan je zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie voor dak aanvragen voor andere facturen en andere werken.

De voorwaarden voor facturen bij Mijn verbouwpremie voor dak

  • De facturen die je bij je aanvraag voegt, mogen op de aanvraagdatum maximaal 2 jaar oud zijn. Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
  • Het totale factuurbedrag moet  minimaal 1.000 euro excl. btw zijn.
  • Voor de bijkomende premie voor asbestverwijdering mochten de facturen van de dakisolatie en de asbestverwijdering voorheen maximaal 12 maanden uit elkaar liggen, deze voorwaarde is echter niet langer van toepassing voor aanvragen vanaf 2024.
  • De  eindfactuur  van de eerste investering m.b.t. asbestverwijdering dateert ten vroegste van 01 01 2021.
  • En voor een  niet-woongebouw  komen enkel  facturen van de dakisolatie en asbestverwijdering vanaf 2021 in aanmerking.
  • Voor een  niet-woongebouw  moet de premie bovendien aangevraagd worden uiterlijk eind 2025.  Voor woningen, appartementen en  woongebouwen is er evenwel geen beperking in de tijd.
Voorwaarden voor facturen bij Mijn verbouwpremie voor dak, Isolteam, Premievinder.be

Voorwaarden voor facturen bij Mijn verbouwpremie voor dak | fotocredits Isolteam

Je kan Mijn verbouwpremie voor elke categorie van werken afzonderlijk (bv. enkel dak) aanvragen of meerdere categorieën van werken in 1 keer aanvragen. Je aanvraag moet wel uiterlijk 2 jaar na de laatste factuur  ingediend zijn. Hierbij komen ook enkel de voorschot- en tussentijdse facturen met factuurdatum binnen de 2 jaar voor de aanvraagdatum in aanmerking voor de berekening van het premiebedrag.

Eenmaal je Mijn verbouwpremie aangevraagd hebt, krijg je binnen de 8 maanden bericht of je premieaanvraag is goedgekeurd. De status van je aanvraag kan je zelf ten allen tijden online opvolgen.

Mijn verbouwpremie voor dak wordt  binnen de 12 maanden uitbetaald. Heb je echter na 8 maanden geen bericht ontvangen of ben je niet akkoord met de beslissing, dan heb je gedurende 1 maand de mogelijkheid om beroep aan te tekenen.

De premie voor dakisolatie komt in aanmerking voor de  BENO-pass  als er voor de woning of het appartement al een BENO-pass werd geactiveerd. De Beno pass is echter een uitdovend systeem. Wanneer voor de woning of het appartement voor 01 07 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

De voorwaarden voor facturen bij Mijn verbouwpremie voor dak evenals de voorwaarden waaraan je woning moet voldoen en de voorwaarden betreffende de werken die je uitvoert vind je in detail toegelicht in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies.

Samengevat

Welke voorwaarden zijn er voor facturen bij Mijn verbouwpremie voor dak

De facturen m.b.t. Mijn verbouwpremie voor dak mogen bij aanvraag maximum 2 jaar oud zijn, met een minimum totaalbedrag van €1.000 excl. btw. Gaat het om een niet-residentieel gebouw dan komen enkel  facturen vanaf 2021 in aanmerking en moet de aanvraag uiterlijk eind 2025 gebeuren.

Voorwaarden voor facturen bij Mijn verbouwpremie voor dak | Premievinder.be

Delen:

Registreer je en verkrijg de Gids van de Vlaamse woonpremies gratis.

WAARVOOR WENS JE PREMIES?

DIJL BV | campagne.partners – BE0746401340