Premievinder.be logo

Voorwaarden Mijn verbouwpremie voor dak voor woningen | 2024

Voorwaarden Mijn verbouwpremie voor dak voor woningen

Om van Mijn verbouwpremie voor dak te kunnen genieten moet je voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden t.a.v. je woning of gebouw, je facturen en de werken die je uitvoert. Combineer je asbestverwijdering met het aanbrengen van dak- of zoldervloerisolatie dan gelden hier bijkomende voorwaarden voor.

Voorwaarden Mijn verbouwpremie voor dak voor woningen

Mijn verbouwpremie voor dak kan je aanvragen voor een renovatie van zowel een woning , een appartement, een appartementsgebouw als een niet-woongebouw dat gelegen is in Vlaanderen. Ook voor het realiseren van een nieuwe woning kan je Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen maar dan enkel wanneer het gaat om een herbestemming. Dus bv. wanneer je een bedrijfsgebouw omzet in een woning.

Gaat het om een sloop en heropbouw dan kan je Mijn verbouwpremie voor dak hier niet voor aanvragen. Voor een sloop en heropbouw kan je wel beroep doen op een voordelig B.T.W.-tarief van 6% en, indien je niet tot de rechthebbenden hiervan behoort, onder bepaalde voorwaarden de Vlaamse Sloop- en heropbouwpremie. Download de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies voor een volledig overzicht hiervan.

Voorwaarden Mijn verbouwpremie voor dak voor woningen, Isolteam, Premievinder.be

Voorwaarden Mijn verbouwpremie voor dak voor woningen | fotocredits Isolteam

Voorwaarden Mijn verbouwpremie voor dak voor een appartement

Voor een appartement wordt een onderscheid gemaakt tussen de privatieve (je eigen flat) en de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Voor je eigen flat kan je Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen zoals je dat doet voor je eigen woning.

Voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw bestaat er de basispremie die voor het hele gebouw wordt uitbetaald. Afhankelijk van wie de aanvraag heeft gedaan (een V.M.E. of één van de eigenaars) komt het bedrag aan de V.M.E. toe of wordt de premie aan de aanvragende eigenaar uitgekeerd waarop deze premie dan proportioneel verdeeld wordt over de aparte appartementen.

Vanaf 01 02 2024 kan je als eigenaar-bewoner, behorend tot de laagste en middelste inkomenscategorie, echter ook voor investeringen in de gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw een aanvullende premie aanvragen. D.w.z. aanvullend op de basispremie voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Je vraagt dus als eigenaar-bewoner deze aanvullende premie aan en je bent hier dan ook de begunstigde van. Als eigenaar-bewoner van de hoogste inkomenscategorie heb je geen recht op de aanvullende premie voor gemeenschappelijke delen appartementsgebouw.

Voorwaarden Mijn verbouwpremie voor dak inzake de ouderdom van de gebouwen

Om in aanmerking te komen voor Mijn verbouwpremie voor dak moet het gebouw waarvoor de aanvraag wordt gedaan minstens 15 jaar oud zijn op de datum van je aanvraag. De aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet is hiervoor bepalend. De controle van de ouderdom kan ook gebeuren o.b.v. de recentste gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor dakisolatie en ook voor gelijktijdige asbestverwijdering. 

Gaat het om dakrenovatiewerken (en dus niet enkel het isoleren van het dak of asbestverwijdering)  dan komen enkel woningen of appartementen van eigenaar-bewoners uit de middelste en laagste inkomenscategorie of verhuurders aan een woonmaatschappij in aanmerking voor de premie voor deze bijkomende werken. Een extra voorwaarde hierbij is dan wel dat je dak of de zoldervloer in het verleden geïsoleerd werd (en je dit kan aantonen) of er gelijktijdig met de dakrenovatie wordt geïsoleerd.

Een volledig overzicht van alle werken, voorwaarden, rechthebbenden, bedragen en inkomenscategorieën m.b.t. Mijn verbouwpremie voor dak vind je in de gratis premiegids De Gids van de Vlaamse woonpremies.

Investeren in meer dan één woning, appartement of gebouw

Investeer je in meer dan 1 woning, appartement of gebouw dan kan je eveneens Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen:

  • voor de woning waarvan je eigenaar-bewoner bent wordt dan je inkomen en gezinssamenstelling in rekening genomen
  • voor alle andere gebouwen, woningen of appartementen waarin je investeert (en al dan niet eigenaar van bent) kan je dan enkel Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen voor energie-efficiënte investeringen voor dak. Hiervoor gelden dan de bedragen voor eigenaars-bewoners die zich in de hoogste inkomenscategorie bevinden. Ongeacht je gezinsinkomen of gezinssamenstelling.

Ben je naakte of blote eigenaar dan heb je geen voldoende zakelijk recht in de woning en kom je niet in aanmerking voor Mijn verbouwpremie voor dak als eigenaar-bewoner. Je kan wel Mijn verbouwpremie voor dak dan aanvragen als niet-eigenaar bewoner.

Investeer je in meer dan één woning dan gelden hiervoor dezelfde voorwaarden Mijn verbouwpremie voor dak voor woningen.

Samengevat

Aan welke voorwaarden moet een woning voldoen voor Mijn verbouwpremie voor dak

Om Mijn verbouwpremie voor dak te kunnen genieten moet de woning minimaal 15 jaar oud zijn, gelegen in Vlaanderen en moeten je werken een renovatie of een nieuwe realisatie door herbestemming omvatten. Sloop en heropbouw kan dus niet.

Voorwaarden Mijn verbouwpremie voor dak voor woningen | Premievinder.be

Delen:

Registreer je en verkrijg de Gids van de Vlaamse woonpremies gratis.

WAARVOOR WENS JE PREMIES?

DIJL BV | campagne.partners – BE0746401340