Premievinder.be logo

Premies voor dak in Mechelen | 2024

premies voor dak in Mechelen in 2024

Wil je als Mechelaar je dak renoveren of isoleren dan zijn er behoorlijk wat premies waar je mogelijk in aanmerking voor komt. Bijkomend heb je bovendien ook nog een verlaagd B.T.W.-tarief dat misschien ook wel in jouw project geldt. Welke Vlaamse en stedelijke premies heb je in Mechelen voor dakrenovatie en dakisolatie in 2024? Dit zijn de 9 premies voor dak waarvan je zeker op de hoogte moet zijn.

Verkrijg de Gids van de Vlaamse woonpremies hier gratis.

1. Mijn verbouwpremie voor dak

Mijn verbouwpremie voor dak is de bekendste premie voor dakrenovatie en dakisolatie in Vlaanderen. Deze premie maakt deel uit van de cluster Mijn verbouwpremie waarin een brede waaier aan werkzaamheden financieel wordt ondersteund. En waarop ook een omvangrijke groep woningeigenaren en investeerders beroep kan doen. De premies van Mijn verbouwpremie kunnen aangevraagd worden voor woningen, appartementen en niet-residentiële gebouwen. De premies die onder Mijn verbouwpremie vallen vereisen wel dat je voor je renovatie met een aannemer werkt. Wil je zelf de handen uit de mouwen steken dan kom je niet in aanmerking voor Mijn verbouwpremie voor dak. Voor doe-het-zelf zijn andere premies voorzien. Ook als je een woning wil slopen en heropbouwen kom je niet in aanmerking voor Mijn verbouwpremie. Voor sloop en heropbouw bestaat een federale fiscale maatregel en indien je niet aan de voorwaarden hiervoor voldoet kom je wellicht wel in aanmerking voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie.

Mijn verbouwpremie voor dak omvat de volgende dakwerken:

 • het isoleren van je dak of zoldervloer
 • asbestverwijdering
 • het afbreken van oude dakstructuren en vervangen door krachtige elementen
 • een onderdak plaatsen bij hellende daken
 • waterdichte dakbedekking plaatsen zoals dakpannen, roofing, riet …
 • houten dakstructuren behandelen tegen insecten en zwammen
 • dakdoorbrekingen plaatsen zoals dakramen, dakvlakramen, lichtkokers en lichtkoepels (en dit met een maximum U-waarde van 1,0 W/m²K)
 • het vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen

Ongeacht je inkomenscategorie, het type gebouw dat je renoveert of je status als aanvrager, kan je Mijn verbouwpremie voor dak altijd aanvragen voor het isoleren van het dak of het isoleren van de zoldervloer. Elke eigenaar die zelf in de woning of het appartement woont, elke verhuurder aan een woningmaatschappij en elke andere investeerder komt in aanmerking voor de premie. En dit voor zowel woongebouwen als niet-residentiële gebouwen.

Om ook voor de andere bovenstaande werken van Mijn verbouwpremie voor dak in aanmerking te komen moet je echter een eigenaar-bewoner zijn uit de middelste of laagste inkomenscategorie of een verhuurder aan een woonmaatschappij. Bovendien moet je dan je dak of de zoldervloer tegelijk met de renovatie laat isoleren of moet dat in het verleden reeds zijn gebeurd. Je moet dit dan ook kunnen aantonen.

Tot welke inkomenscategorie je behoort wordt bepaald door je inkomen en je gezinssamenstelling. De middelste en de laagste inkomenscategorie zijn:

De inkomensgrenzen in de laagste inkomenscategorie in 2024

 • Een alleenstaande: inkomen ≤ 40.860 euro
 • Een alleenstaande + 1 persoon ten laste: inkomen ≤ 57.190 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste
 • Een koppel: inkomen ≤57.190 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste

De inkomensgrenzen in de middelste inkomenscategorie in 2024

 • Een alleenstaande: inkomen > 40.860 euro – ≤ 51.990 euro
 • Een alleenstaande + 1 persoon ten laste: inkomen > 57.190 euro – ≤ 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste
 • Een koppel: inkomen > 57.190 euro – ≤ 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste

De premiebedragen in de laagste en middelste inkomenscategorieën voor woningen en de privatieve delen van een appartement die/dat je bewoont zijn:

Voor een eigenaar-bewoner in de laagste inkomenscategorie of een verhuurder aan een woonmaatschappij

 • Voor Mijn verbouwpremie Dak: isolatie en renovatie, met maximaal 50% van je factuur tot 5750 euro premie
 • Voor de bonus asbestverwijdering samen met isolatie dak: €8/m² met maximaal 50% van factuurbedrag
 • Voor de bonus bij nieuwe isolatie wanneer je uitsluitend een nachttarief hebt: €2/m² met maximaal 50% van factuurbedrag

Voor een eigenaar-bewoner in de middelste inkomenscategorie

 • Voor Mijn verbouwpremie Dak: isolatie en renovatie, met maximaal 35% van je factuur tot 4025 euro premie
 • Voor de bonus asbestverwijdering samen met isolatie dak: €8/m² met maximaal 50% van factuurbedrag
 • Voor de bonus bij nieuwe isolatie wanneer je uitsluitend nachttarief hebt: €2/m² met maximaal 50% van factuurbedrag

Is je inkomen hoger of woon je niet zelf in de woning of het appartement, verhuur je op de private markt, of gaat het om een niet-residentieel gebouw, of ben je een ander type investeerder dan kom je voor Mijn verbouwpremie voor dak enkel in aanmerking voor het isoleren van je dak of zoldervloer.

Gaat je project om de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw dan kan je de bijkomende premie hiervoor, zowel de basispremie als de aanvullende premie, ook enkel aanvragen voor dakisolatie of zoldervloerisolatie.

Alle details van Mijn verbouwpremie voor dak (de voorwaarden, de rechthebbenden, alle premiebedragen en de werken en investeringen waar de premie betrekking op heeft) vind je terug in de Gids van de Vlaamse woonpremies. Je kan deze premiegids hier gratis verkrijgen.

Samengevat

Premies voor dak in Mechelen | Mijn verbouwpremie voor dak

Je inkomenscategorie, je status (een eigenaar-bewoner, een verhuurder aan een woningmaatschappij of een andere investeerder) en het type gebouw bepalen of je Mijn verbouwpremie voor dak enkel kan aanvragen voor het isoleren van het dak of ook voor dakrenovatie.

Premies voor dak in Mechelen | Premievinder.be

Premies voor dak in Mechelen in 2024, Isolteam, Premievinder.be

Premies voor dak in Mechelen | fotocredits Isolteam

2. De EPC labelpremie

Op de EPC labelpremie kan je beroep doen indien je woning een EPC-label E of F heeft en je ze renoveert tot minimaal een label C binnen de 5 jaar. Heb je een appartement met EPC-label D, E of F dan moet je dit minimaal tot een label B renoveren binnen de 5 jaar.

Om je energielabel te verbeteren is dakisolatie uiteraard van groot belang. In een gebouw gaat gemiddeld immers 30% warmte verloren via het dak. Met dakisolatie verzeker je je van een warme winter, een frisse zomer en akoestische rust.

Wil je dakwerken verrichten dan kan je de EPC labelpremie in 2024 nog via Fluvius aanvragen, vanaf 01 01 2025 moet je de premie aanvragen via het online loket van Mijn verbouwpremie. De activatie van de premie verloopt nu nog in 2 stappen, vanaf 2025 verdwijnt deze werkwijze.

De EPC labelpremie kan je combineren met Mijn verbouwpremie. Er zijn wel een aantal verschillen inzake voorwaarden bij beide premies. Voor de EPC labelpremie is het bv. niet vereist met een aannemer te werken.

Ben je woningeigenaar dan kan je beroep doen op de EPC-labelpremie. Aangezien de premie is gericht op het verduurzamen van woningen en appartementen met een laag energielabel, moet je dit lage energielabel kunnen aantonen met een energieprestatiecertificaat (EPC Voor) dat niet ouder is dan 2019.

Na 5 jaar moet het nieuwe EPC-label bewezen worden met een nieuw EPC (EPC Na), dat maximaal 12 maanden oud is. Het behaalde energielabel na renovatie bepaalt het bedrag van de EPC-labelpremie.

Inzake dakwerken is de EPC-labelpremie van toepassing op het isoleren van een dak of de zoldervloer. De maximumbedragen van de EPC-labelpremie voor een woning of appartement zijn de volgende:

Voor een woning met EPC-label E of F

 • 5000 euro wanneer je een EPC-label A behaalt
 • 3750 euro wanneer je een EPC-label B behaalt
 • 2500 euro wanneer je een EPC-label C behaalt
 • Voor beschermde afnemers 6000 euro wanneer een EPC-label A wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 4500 euro wanneer een EPC-label B wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 3000 euro wanneer een EPC-label C wordt behaald

Voor een wooneenheid (appartement, …) met EPC-label D, E of F

 • 3750 euro wanneer je een EPC-label A behaalt
 • 2500 euro wanneer je een EPC-label B behaalt
 • Voor beschermde afnemers 4500 euro wanneer een EPC-label A wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 3000 euro wanneer een EPC-label B wordt behaald

Alle details van de EPC labelpremie (de voorwaarden, de rechthebbenden, alle premiebedragen en de werken en investeringen waar de premie betrekking op heeft) vind je terug in de Gids van de Vlaamse woonpremies. Je kan deze premiegids hier gratis verkrijgen.

Samengevat

Premies voor dak in Mechelen | De EPC labelpremie

Op de EPC labelpremie kan je beroep kan doen indien je woning een EPC-label E of F heeft en je ze renoveert tot minimaal een label C binnen de 5 jaar. Heb je een appartement met EPC-label D, E of F dan moet je dit minimaal tot een label B renoveren binnen de 5 jaar. Het isoleren van je dak en je zoldervloer komen in aanmerking voor de EPC labelpremie.

Premies voor dak in Mechelen | Premievinder.be

3. De huur- en isolatiepremie

De huur-en-isolatiepremie is gericht op dakisolatie, ramen en deuren (buitenschrijnwerk) en spouwmuurisolatie in huurwoningen die slecht geïsoleerd zijn. Het doel van de premie is kwetsbare huurders te ondersteunen in het verduurzamen van de huurwoning.

De huur-en-isolatiepremie is een hoge premie waarbij een projectpromotor wordt ingeschakeld die je bijstaat, als huurder en verhuurder, met de voorbereiding en de uitvoering van je isolatieproject. Voor verhuurders via een woonmaatschappij is de huur-en-isolatiepremie niet beschikbaar. Zij kunnen beroep doen op Mijn verbouwPremie, waarin ze steeds recht hebben op de hoogste premiebedragen.

De huur- en isolatiepremie kan worden aangevraagd wanneer:

 • de huurder een sociaal tarief voor gas en elektriciteit heeft
 • de huurder beleverd wordt via Prepaid
 • de huurder beschikt over een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds 
 • de huurder in een schuldbemiddelingprocedure zit
 • het OCMW de huurder helpt bij onbetaalde energiefacturen
 • een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) is ingediend voor de huurders
 • het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger is dan 37.140 euro. Per persoon ten laste mag dit verhoogd worden met 1.940 euro (in 2024).
 • het gaat om een geregistreerde huurovereenkomst van minimaal 1 jaar met een maximale en niet-geïndexeerde huurprijs van 622,44 euro of met een maximale huurprijs van 672,44 ​​​​​​euro in de centrumsteden en de rand rond Brussel (vastliggende lijst)

Wordt de premieaanvraag goedgekeurd, dan wordt van de verhuurder verwacht dat hij of zij de huurprijs niet optrekt noch het huurcontract vroegtijdig opzegt.

Indien de premie die de promotor ontvangt onvoldoende is om de isolatiewerken te dekken, wordt het restbedrag aangerekend aan de verhuurder.

Als je wil gebruik maken van de huur- en isolatiepremie dan is de eerste stap contact op te nemen met een projectpromotor. De lijst met projectpromotoren voor de huur- en isolatiepremie vind je online. Het is de projectpromotor die zorgt voor de aanvraag van de premie.

Wanneer de huurder en verhuurder akkoord zijn, de aanvraag is goedgekeurd en de isolatiewerken achter de rug zijn, ontvangt de projectpromotor de premie via Fluvius. De huur- en isolatiepremie bedraagt voor dakisolatie:

 • 24 euro per m² voor de projectpromotor
 • 400 euro per dossier voor de projectpromotor

Alle details betreffende de de huur- en isolatiepremie (de voorwaarden, de rechthebbenden, alle premiebedragen en de werken en investeringen waar de premie betrekking op heeft) vind je terug in de Gids van de Vlaamse woonpremies. Je kan deze premiegids hier gratis verkrijgen.

Samengevat

Premies voor dak in Mechelen | de huur- en isolatiepremie

De huur-en-isolatiepremie is gericht op dakisolatie, ramen en deuren (buitenschrijnwerk) en spouwmuurisolatie in huurwoningen die slecht geïsoleerd zijn. Het doel van de premie is kwetsbare huurders te ondersteunen in het verduurzamen van de huurwoning. Voor dakisolatie zijn de premiebedragen 24 euro per m² en 400 euro per dossier.

Premies voor dak in Mechelen | Premievinder.be

Premies voor dak in Mechelen, Isolteam, Premievinder.be

Premies voor dak in Mechelen | fotocredits Isolteam

4. De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf)

De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) richt zich op doe-het-zelvers die hun dak of zoldervloer isoleren. Deze premie loopt via Fluvius. De facturen voor isolatiemateriaal die je indient, moeten gedateerd zijn tussen 01 07 2022 en 30 06 2024. Bij aanvraag mogen je facturen maximum 2 jaar oud zijn.

Je kan de premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) aanvragen wanneer het gaat om een bestaande woning, een appartement of een appartementsgebouw in Vlaanderen, dat vóór 01 01 2006 werd aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius of waarvoor vóór deze datum een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd.

Belangrijk is wel dat de premie is bedoeld voor de isolatie van een ruimte die verwarmd kan worden, of een ruimte die daaraan grenst (het zogenaamde beschermd volume). Je moet hierbij rekening houden met volgende zaken:

 • Is je zolder verwarmbaar dan kan je enkel een premie aanvragen voor dakisolatie.
 • Is je zolder niet verwarmbaar dan heb je de keuze: je kunt óf een premie aanvragen voor dakisolatie óf voor zoldervloerisolatie, maar niet voor beiden.

Het bedrag van de premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) is €6/m². Als je een beschermde afnemer of klant bent met enkel nachttarief dan heb je recht op een hoger premiebedrag. Het premiebedrag kan hierbij evenwel niet groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen, excl. btw.

Beschermde afnemers kunnen rekenen op een premiebedrag van €9 per vierkante meter.

Als je enkel over nachttarief beschikt maar niet als beschermde afnemer, dan is de premie €8 per vierkante meter.

Beschermde afnemers met uitsluitend nachttarief hebben recht op een premiebedrag van €12 per vierkante meter.

Deze verhoogde premie wordt alleen toegekend wanneer er een actieve exclusieve nachtmeter aanwezig is.

Alle details betreffende de premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) (de voorwaarden, de rechthebbenden, alle premiebedragen en de werken en investeringen waar de premie betrekking op heeft) vind je terug in de Gids van de Vlaamse woonpremies. Je kan deze premiegids hier gratis verkrijgen.

Samengevat

Premies voor dak in Mechelen | De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf)

De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) is gericht op doe-het-zelvers die hun dak of zoldervloer isoleren. De facturen voor isolatiemateriaal die je indient, moeten gedateerd zijn tussen 01 07 2022 en 30 06 2024. Bij aanvraag mogen je facturen maximum 2 jaar oud zijn. Deze premie loopt via Fluvius.

Premies voor dak in Mechelen | Premievinder.be

5. De premie energieaudit onroerend erfgoed

Alle eengezinswoningen en appartementen in Vlaanderen die vanaf 01 01 2023 zijn aangekocht met een EPC-label E of F, moeten verplicht gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na de aankoop. Echter, een woongebouw dat een beschermd monument is, deel uitmaakt van een beschermd stads- of dorpsgezicht of voorkomt op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed, is vrijgesteld van de renovatieverplichting voor residentiële gebouwen.

In een historische stad als Mechelen kan het natuurlijk best dat je in een erfgoedpand woont. Ben je eigenaar van onroerend erfgoed dan is het verstandig om met een energieaudit te laten nagaan hoe je je energiedoelstellingen enerzijds en het behoud van de erfgoedwaarden anderzijds best op elkaar kan afstemmen. Alvorens energiebesparende ingrepen uit te voeren, brengt zo’n audit al je opties in kaart.

Voor een dergelijke energieaudit kan je de premie energieaudit onroerend erfgoed aanvragen. Deze premie loopt via het Agentschap Onroerend Erfgoed en is onderdeel van de onderzoekspremie. Een onderzoekspremie bedraagt 80% van de aanvaarde kostenraming (exclusief btw), met een maximum van 25.000 euro.

Om recht te hebben op een premie energieaudit onroerend erfgoed moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

 • je pand is beschermd als monument
 • je beschikt over een EPC residentieel, klein niet-residentieel of voor gemeenschappelijke delen
 • dit EPC is opgemaakt na 1 januari 2019
 • het energielabel van je pand is F, E of D

Een energieaudit onroerend erfgoed bestaat uit 4 stappen:

 • De analyse van de bestaande energie-efficiëntie van het gebouw en van de energie-verliezen.
 • Aanbevelingen om het gebouw beter te isoleren en energie te besparen.
 • Bepalen van de haalbaarheid van de aanbevelingen door:
  • een omschrijving van de erfgoedwaarden, -kenmerken en -elementen van het gebouw
  • een impactanalyse van de ingrepen op de erfgoedwaarden, -kenmerken en elementen
  • een risicoanalyse van de ingrepen op de bestaande constructie (gewijzigd dauwpunt, kans op condensatie, koudebruggen, …)
  • kostenbatenanalyse van de ingrepen
 • En een gemotiveerde keuze van energiebesparende maatregelen die de erfgoedwaarden en de bestaande constructie niet schaden.

Het spreekt voor zich dat de staat van je dak een grote impact zal hebben op de energie-efficiëntie en de energie-verliezen van je erfgoedpand.

Alle details betreffende de premie energieaudit onroerend erfgoed (de voorwaarden, de rechthebbenden, alle premiebedragen en de werken en investeringen waar de premie betrekking op heeft) vind je terug in de Gids van de Vlaamse woonpremies. Je kan deze premiegids hier gratis verkrijgen.

Samengevat

Premies voor dak in Mechelen | De premie energieaudit onroerend erfgoed

Ben je eigenaar van onroerend erfgoed dan is het verstandig om met een energieaudit te laten nagaan hoe je je energiedoelstellingen enerzijds en het behoud van de erfgoedwaarden anderzijds best op elkaar kan afstemmen. Een energieaudit brengt hierbij al je opties in kaart. Hiervoor kan je de premie energieaudit onroerend erfgoed aanvragen.

Premies voor dak in Mechelen | Premievinder.be

6. De erfgoedpremie

Ben je eigenaar van een onroerend goed in Vlaanderen dat beschermd is als monument of landschap, dan heb je potentieel recht op de erfgoedpremie. De erfgoedpremie geldt voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van een beschermd onroerend erfgoed. Deze premie loopt via het Agentschap Onroerend Erfgoed en moet online worden aangevraagd.

Echter, is je erfgoed gelegen in een erkende onroerenderfgoedgemeente, dan is het deze gemeente die je de toelating voor de werken verleent. In dit geval moet je de premieaanvraag ook niet bij het Agentschap Onroerend Erfgoed indienen maar bij de onroerenderfgoedgemeente. Welke gemeenten onroerenderfgoedgemeente zijn kan je eveneens online terugvinden. Bij het publiceren van dit artikel is Mechelen niet opgenomen in deze lijst.

Dakwerken zijn voorwerp van de erfgoedpremie. Online kan je de Richtlijn betoelaagbaarheid raadplegen. Dit is een uitgebreide lijst van voorbeelden van werken en investeringen die in aanmerking komen voor de erfgoedpremie. Belangrijk is wel te vermelden dat het Agentschap bij de werken waarvoor je een aanvraag kan indienen een zekere beoordelingsvrijheid behoudt.

Een erfgoedpremie kan je aanvragen voor:

 • Regulier onderhoud. Welke werken dit precies zijn vind je online terug in de lijst ”vastgestelde lijst van forfaitaire werkzaamheden”. Tot deze werken behoren bv. allerlei groenonderhoud maar ook het schilderen van ramen en het herstellen van pannen aan het dak, herstellen gebroken glas, … .
 • Werken in functie van behoud en herwaardering van de erfgoedkenmerken en erfgoedelementen. Tot deze werken behoren bv. steenvervanging, steenversteviging, vervangen van dakbedekking, herstellen van historisch schrijnwerk en raamprofielen, aanpassen raamprofielen om dun dubbel glas of tochtstrips te kunnen plaatsen, … .

Voor de berekening van de erfgoedpremie wordt maximaal 25.000 euro van de aanvaarde kostenraming in aanmerking genomen. Hierbij wordt de btw niet in aanmerking genomen bij de berekening van de premie. De basispremie bedraagt 40%. Echter voor bepaalde types van erfgoed is een verhoging tot 60% voorzien. Als beloning voor goed onderhoud kan je ook nog een aanvullende premie van 10% krijgen.

Alle details betreffende de erfgoedpremie (de voorwaarden, de rechthebbenden, alle premiebedragen en de werken en investeringen waar de premie betrekking op heeft) vind je terug in de Gids van de Vlaamse woonpremies. Je kan deze premiegids hier gratis verkrijgen.

Samengevat

Premies voor dak in Mechelen | De erfgoedpremie

Ben je eigenaar van een onroerend goed in Vlaanderen dat beschermd is als monument of landschap, dan heb je potentieel recht op de erfgoedpremie. De erfgoedpremie geldt voor maatregelen, werken of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en erfgoedelementen van een beschermd onroerend erfgoed.

Premies voor dak in Mechelen | Premievinder.be

7. Stedelijke premies voor dak in Mechelen, de premie voor een groendak

Kiezen voor een groendak draagt bij aan een beter en duurzamer waterbeheer. Met een groendak wordt water tijdelijk gebufferd en dus vertraagd afgevoerd. Hierdoor voorkom je wateroverlast. Maar ook, met een groendak zuiver je regenwater en verhoog je de levensduur van je dakbedekking.

De stad ondersteunt de aanleg van een groendak d.m.v. de stedelijke premie voor een groendak. Dit beperkt zich niet alleen tot groendaken op woongebouwen.

Om van de premie te kunnen genieten zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • Het moet gaan om een extensief groendak. Terrassen en intensieve groendaken komen niet in aanmerking voor de premie.
 • Je kan de premie enkel aanvragen als particulier.
 • De minimale oppervlakte van het groendak bedraagt 6m².
 • Je aanvraag moet gepaard gaan met een beoordeling, door een bouwkundig gekwalificeerd persoon, van de draagkracht van de dragende constructie.

Je aanvraag kan je ten vroegste 2 maanden voor de aanleg online indienen en ten laatste 3 maanden na de aanleg van het groendak. De premie bedraagt maximum 31,00 euro per m² groendak.

Alle details betreffende de premie voor een groendak kan je online terugvinden.

Samengevat

Premies voor dak in Mechelen | De premie voor een groendak

De premie die de stad Mechelen biedt voor een groendak is een premie die kan aangevraagd worden door particulieren maar zich niet beperkt tot woongebouwen. De premie is van toepassing voor extensieve groendaken en bedraagt maximum 31,00 euro per m².

Premies voor dak in Mechelen | Premievinder.be

8. Stedelijke premies voor dak in Mechelen, de premie inname openbaar domein

Ga je renoveren en hierbij je dak, gevel, vloer of schrijnwerk voldoende isoleren dan voorziet de stad Mechelen een premie voor de kosten die je maakt voor de inname van het openbaar domein.

Om van de premie te kunnen genieten zijn er enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen:

 • De uitgevoerde werken moeten voldoen aan een minimum isolatiegraad, de specificaties hiervan kan je online terugvinden.
 • Dakisolatie dient steeds te worden aangebracht in combinatie met een onderdak en dampscherm.
 • Het isoleren van buitengevels kan zowel met buiten- als binnenmuurisolatie.
 • Wil je je vloeren isoleren dan moet het gaan om vloerisolatie op volle grond.
 • Isolerend buitenschrijnwerk moet geplaatst worden met ventilatieroosters in alle droge ruimtes.
 • Je woning of gebouw moet gelegen zijn in Mechelen. 
 • Het moet ook ouder zijn dan 10 jaar.
 • En het mag enkel als privéwoning gebruikt worden of enkel een beperkt gedeelte ervan wordt gebruikt voor beroepsuitoefening.

Je kan de premie 1 keer per kalenderjaar per werfadres in Mechelen aanvragen.

De maximale premiebedragen zijn:

 • 100 euro per jaar per werfadres voor gewone woningen of appartementen
 • 250 euro per jaar voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartement tot en met 50 wooneenheden
 • 500 euro per jaar voor werken aan de gemeenschappelijke delen van  een appartement vanaf  51 wooneenheden

Alle details m.b.t. de stedelijke premie inname openbaar domein kan je online terugvinden.

Samengevat

Premies voor dak in Mechelen | De premie inname openbaar domein

Ga je renoveren en hierbij je dak, gevel, vloer of schrijnwerk voldoende isoleren dan komt de stad Mechelen, d.m.v. een premie, tussen in de kosten die je maakt voor de inname van het openbaar domein. Je kan de premie 1 keer per kalenderjaar per werfadres in Mechelen aanvragen.

Premies voor dak in Mechelen | Premievinder.be

9. Btw-tarief van 6% bij de renovatie van woningen

Wanneer je woning ouder is dan 10 jaar en je aan de voorwaarden voldoet, kan je renoveren tegen een verlaagd B.T.W.-tarief van 6%. Dit geldt echter niet voor sloop en heropbouw. Gaat het om sloop en heropbouw dan is in principe het B.T.W.-tarief van 21% van toepassing, tenzij je voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden voor het B.T.W.-tarief van 6%. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan kan je eventueel in aanmerking komen voor de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie.

Voor het verlaagde B.T.W.-tarief is het niet van belang of je woning je hoofdverblijfplaats is, een tweede verblijf of een woning die je verhuurt. De woning moet wel ouder zijn dan 10 jaar en na afloop van je werken moet ze voor meer dan 50 % als privéwoning gebruikt worden. De werken die je uitvoert moeten ook op zijn minst gedeeltelijk betrekking hebben op het privégedeelte. Het tarief van 6 % wordt dan toegepast voor het geheel van de werken, ook de werken die het professionele gedeelte van de woning betreffen.

Als de aannemer de benodigde materialen aankoopt en samen met de werken factureert, dan kan op het geheel een B.T.W.-tarief van 6 % worden aangerekend. Koop je echter zelf de bouwmaterialen dan betaal je 21 % btw.

Gaat het om ingrijpende renovatiewerken dan wordt dit beschouwd als nieuwbouw. Hierop is een B.T.W.-tarief van 21 % van toepassing.

Inzake dakrenovatie komen deze werken in aanmerking voor het verlaagde B.T.W.-tarief:

 • afbraakwerken voorafgaande aan renovatiewerken, herstellingen of onderhoud
 • isoleren van het dak
 • het aanbrengen van wandbekleding en vloerbekleding volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte
 • een nieuwe schouw of open haard
 • onderhoud en herstellen van werken die zelf onder het tarief van 6 % vallen

Alle details betreffende het B.T.W. tarief van 6% (de voorwaarden, de rechthebbenden en de werken en investeringen waar het tarief betrekking op heeft) vind je terug in de Gids van de Vlaamse woonpremies. Je kan deze premiegids hier gratis verkrijgen.

Premies voor dak in Mechelen | Premievinder.be

Delen:

Registreer je en verkrijg de Gids van de Vlaamse woonpremies gratis.

WAARVOOR WENS JE PREMIES?

DIJL BV | campagne.partners – BE0746401340