Premievinder.be logo

Premies voor dak in Leuven | 2024

premies voor dak in Leuven in 2024

Wil je als inwoner van Leuven je dak renoveren of isoleren dan zijn er nogal wat Vlaamse en stedelijke premies waar je wellicht voor in aanmerking komt. Naast de premies heb je bovendien ook nog een verlaagd B.T.W. tarief, dat mogelijk ook toepasbaar is in jouw project. Welke premies heb je in Leuven voor dakrenovatie en dakisolatie in 2024? Hier zijn de 9 premies voor dak waarvan je zeker op de hoogte moet zijn.

Verkrijg de Gids van de Vlaamse woonpremies hier gratis.

1. Mijn verbouwpremie voor dak

Mijn verbouwpremie voor dak is vermoedelijk de bekendste premie voor dakrenovatie en dakisolatie in Vlaanderen. De premie maakt deel uit van de cluster Mijn verbouwpremie waarop een erg grote groep woningeigenaren en investeerders beroep kan doen. Zowel voor woningen en appartementen als voor niet-residentiële gebouwen kan je de premie inzetten. Alle premies die onder Mijn verbouwpremie vallen vereisen wel dat je je werken door een aannemer laat uitvoeren. Doe-het-zelf komt dus niet in aanmerking, hiervoor zijn andere premies voorzien. Ook sloop en heropbouw komt niet in aanmerking voor Mijn verbouwpremie. Hier heb je wel een federale maatregel voor en indien je hiervoor niet in aanmerking komt is er de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie.

Mijn verbouwpremie voor dak kan je aanvragen voor deze dakwerken:

 • nieuwe dak- of zoldervloerisolatie
 • verwijderen van asbest
 • het afbreken van dakstructuren en vervangen door krachtige elementen
 • plaatsen van een onderdak bij hellende daken
 • plaatsen van waterdichte dakbedekking (dakpannen, roofing, riet …)
 • het behandelen van houten dakstructuren tegen insecten en zwammen
 • plaatsen van dakdoorbrekingen zoals dakramen, dakvlakramen, lichtkokers en lichtkoepels (en dit met een maximale U-waarde van 1,0 W/m²K)
 • dakgoten en afvoerpijpen vervangen en plaatsen

Iedereen, ongeacht de inkomenscategorie, het type gebouw en de status van de aanvrager, kan Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen indien het gaat om het isoleren van het dak of het isoleren van de zoldervloer. Zowel een eigenaar die zelf in de woning woont, als een verhuurder aan een woningmaatschappij, als andere investeerders komen in aanmerking. Voor zowel woongebouwen als niet-residentiële gebouwen.

Voor de andere bovenstaande werken van Mijn verbouwpremie voor dak komen enkel eigenaars-bewoners uit de middelste en laagste inkomenscategorie en verhuurders aan een woonmaatschappij in aanmerking. En dit op voorwaarde dat je je dak of de zoldervloer tegelijk met de renovatie laat isoleren of dat je in het verleden reeds isolatiewerken hebt laten uitvoeren en je dit ook kan aantonen.

De inkomenscategorieën worden bepaald door je inkomen en je gezinssamenstelling. De middelste en de laagste inkomenscategorie zijn:

De laagste inkomenscategorie in 2024

 • Een alleenstaande: inkomen ≤ 40.860 euro
 • Een alleenstaande + 1 persoon ten laste: inkomen ≤ 57.190 euro, verhoogd met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste
 • Een koppel: inkomen ≤57.190 euro, verhoogd met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste

De middelste inkomenscategorie in 2024

 • Een alleenstaande: inkomen > 40.860 euro – ≤ 51.990 euro
 • Een alleenstaande + 1 persoon ten laste: inkomen > 57.190 euro – ≤ 74.280 euro, verhoogd met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste
 • Een koppel: inkomen > 57.190 euro – ≤ 74.280 euro, verhoogd met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste

De premiebedragen voor de laagste en middelste inkomenscategorieën die gelden voor een woning of de privatieve delen van een appartement die/dat je bewoont zijn:

Een eigenaar-bewoner in de laagste inkomenscategorie of een verhuurder aan een woonmaatschappij

 • Voor Mijn verbouwpremie Dak: isolatie en renovatie, maximaal 50% van je factuur tot 5750 euro premie
 • Voor de bonus asbestverwijdering samen met isolatie dak: €8/m² tot maximaal 50% van factuurbedrag
 • Voor de bonus bij nieuwe isolatie wanneer je uitsluitend een nachttarief hebt: €2/m² tot maximaal 50% van factuurbedrag

Een eigenaar-bewoner in de middelste inkomenscategorie

 • Voor Mijn verbouwpremie Dak: isolatie en renovatie, maximaal 35% van je factuur tot 4025 euro premie
 • Voor de bonus asbestverwijdering samen met isolatie dak: €8/m² tot maximaal 50% van factuurbedrag
 • Voor de bonus bij nieuwe isolatie wanneer je uitsluitend nachttarief hebt: €2/m² tot maximaal 50% van factuurbedrag

Heb je een hoger inkomen, woon je zelf niet in de woning of het appartement, verhuur je niet aan een woonmaatschappij maar bv. op de private markt, gaat het niet om een woongebouw, of ben je een ander type investeerder dan kan je Mijn verbouwpremie voor dak enkel aanvragen voor het isoleren van je dak of zoldervloer. Ook de bijkomende premie voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, zowel de basispremie als de aanvullende premie, kunnen enkele aangevraagd worden voor dakisolatie of zoldervloerisolatie.

Je kan alle details van Mijn verbouwpremie voor dak (de voorwaarden, de rechthebbenden, alle premiebedragen en de werken en investeringen waar de premie betrekking op heeft) terugvinden in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies. Je kan deze premiegids hier gratis verkrijgen.

Samengevat

Premies voor dak in Leuven | Mijn verbouwpremie voor dak

Of je Mijn verbouwpremie voor dak enkel kan aanvragen voor het isoleren van het dak of ook voor dakrenovatie wordt bepaald door je inkomenscategorie, je status (een eigenaar-bewoner, een verhuurder aan een woningmaatschappij of een andere investeerder) en het type gebouw.

Premies voor dak in Leuven | Premievinder.be

Premies voor dak in Leuven, Isolteam, Premievinder.be

Premies voor dak in Leuven | fotocredits Isolteam

2. De EPC labelpremie

De EPC labelpremie is een andere premie waarop je beroep kan doen indien je dakwerken wil verrichten. Deze premie loopt in 2024 nog via Fluvius maar vanaf 01 01 2025 kan je de premie ook via het online loket van Mijn verbouwpremie aanvragen. De activatie van de premie verloopt nu nog in 2 stappen, vanaf 2025 zal deze werkwijze ook veranderen.

Je kan de EPC labelpremie combineren met Mijn verbouwpremie. Er zijn wel verschillende voorwaarden bij beide premies. Voor de EPC labelpremie is het bv. niet noodzakelijk met een aannemer te werken.

Alle woningeigenaren kunnen beroep doen op de EPC-labelpremie. Deze premie richt zich op het verduurzamen van woningen, woongebouwen en appartementen met een laag energielabel. Dit moet worden aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC) dat niet ouder is dan 2019.

De EPC-labelpremie kan je aanvragen wanneer je een woning met een EPC-label E of F renoveert tot minimaal een label C binnen de 5 jaar. Een appartement met EPC-label D, E of F moet minimaal tot een label B binnen de 5 jaar worden gerenoveerd.

Na 5 jaar moet je het nieuwe EPC-label aantonen met een nieuw EPC, dat maximaal 12 maanden oud mag zijn. Het bedrag van de EPC-labelpremie wordt bepaald door het na renovatie behaalde EPC-label.

Voor dakwerken is de EPC-labelpremie van toepassing op het isoleren van een dak of de zoldervloer.

De maximumbedragen van de EPC-labelpremie voor een woning of wooneenheid zijn:

Voor een woning met EPC-label E of F

 • 5000 euro indien een EPC-label A wordt behaald
 • 3750 euro indien een EPC-label B wordt behaald
 • 2500 euro indien een EPC-label C wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 6000 euro indien een EPC-label A wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 4500 euro indien een EPC-label B wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 3000 euro indien een EPC-label C wordt behaald

Voor een wooneenheid (appartement, …) met EPC-label D, E of F

 • 3750 euro indien een EPC-label A wordt behaald
 • 2500 euro indien een EPC-label B wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 4500 euro indien een EPC-label A wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 3000 euro indien een EPC-label B wordt behaald

Alle details betreffende de EPC labelpremie (de voorwaarden, de rechthebbenden, alle premiebedragen en de werken en investeringen waar de premie betrekking op heeft) kan je terugvinden in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies. Download deze premiegids hier gratis.

Samengevat

Premies voor dak in Leuven | De EPC labelpremie

De EPC labelpremie kan je aanvragen wanneer je het energielabel van je woning (met energielabel E of F) of appartement (met energielabel D,E, of F) door renovatie verhoogt tot resp. een label C of B binnen de 5 jaar nadat je een EPC Voor hebt bekomen. Het isoleren van je dak en je zoldervloer komen in aanmerking voor de EPC labelpremie.

Premies voor dak in Leuven | Premievinder.be

3. De huur- en isolatiepremie

De huur-en-isolatiepremie is een hoge premie die zich richt op dakisolatie, ramen en deuren (buitendeuren) en spouwmuurisolatie in huurwoningen die slecht geisoleerd zijn.

De huur-en-isolatiepremie loopt via een projectpromotor die jou bijstaat, als huurder en verhuurder, met de voorbereiding en de uitvoering van het project. De huur-en-isolatiepremie is niet beschikbaar voor verhuurders via een woonmaatschappij. Zij kunnen hiervoor beroep doen op Mijn verbouwPremie, waarin ze altijd recht hebben op de hoogste premiebedragen.

De premie wil kwetsbare huurders ondersteunen in het verduurzamen van de huurwoning door een begeleiding op maat door een projectpromotor én een extra hoge premie.

Wanneer kom je aanmerking voor de huur- en isolatiepremie?

 • wanneer de huurder een sociaal tarief voor gas en elektriciteit heeft
 • of wanneer de huurder beleverd wordt via Prepaid
 • wanneer de huurder beschikt over een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds 
 • wanneer de huurder in een schuldbemiddelingprocedure zit
 • of wanneer het OCMW de huurder helpt bij onbetaalde energiefacturen
 • wanneer een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend voor de huurders
 • wanneer het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger is dan 37.140 euro. Per persoon ten laste mag hierbij 1.940 euro geteld worden (in 2024).
 • Indien het gaat om een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een maximale en niet-geïndexeerde huurprijs van 622,44 euro of met een maximum huurprijs van 672,44 ​​​​​​euro in de centrumsteden en de rand rond Brussel (vastliggende lijst)

Indien de premieaanvraag wordt goedgekeurd wordt van de verhuurder verwacht dat hij of zij de huurprijs niet verhoogt noch het huurcontract vroegtijdig opzegt.

Wanneer de premie die de promotor ontvangt niet voldoende is om de isolatiewerken te dekken, wordt het restbedrag aan de verhuurder aangerekend.

Wil je gebruik maken van de huur- en isolatiepremie dan is de eerste stap een projectpromotor te contacteren. De lijst van projectpromotoren voor de huur- en isolatiepremie vind je online. De projectpromotor zorgt ook voor de aanvraag van de premie.

Is er een akkoord van de huurder en verhuurder, wordt de aanvraag goedgekeurd en is de uitvoering van de werken achter de rug dan ontvangt de projectpromotor de premie via Fluvius. De huur- en isolatiepremie bedraagt voor dakisolatie:

 • 24 euro per m² voor de projectpromotor
 • 400 euro per dossier voor de projectpromotor

Alle details betreffende de de huur- en isolatiepremie (de voorwaarden, de rechthebbenden, alle premiebedragen en de werken en investeringen waar de premie betrekking op heeft) kan je terugvinden in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies. Download deze premiegids hier gratis.

Samengevat

Premies voor dak in Leuven | de huur- en isolatiepremie

De huur- en isolatiepremie richt zich op het verduurzamen van slecht geïsoleerde huurwoningen. Is er akkoord van de huurder en verhuurder dan gebeurt de aanvraag en de uitvoering van de werken door een projectpromotor. Voor dakisolatie zijn de premiebedragen 24 euro per m² en 400 euro per dossier.

Premies voor dak in Leuven | Premievinder.be

Premies voor dak in Leuven, Isolteam, Premievinder.be 2024

Premies voor dak in Leuven | fotocredits Isolteam

4. De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf)

De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) is een tijdelijke premie voor doe-het-zelvers voor dak- of zoldervloerisolatie. De premie loopt via Fluvius. De facturen voor isolatiemateriaal moeten gedateerd zijn tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2024 en mogen bij aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) kan aangevraagd worden wanneer het gaat om een bestaande woning, wooneenheid (zoals appartementen) of appartementsgebouwen in Vlaanderen, die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius of waarvoor vóór deze datum een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd.

Let wel, de premie is bedoeld voor de isolatie van een ruimte die verwarmd kan worden, of een ruimte die daaraan grenst (het zogenaamde beschermd volume). Hierbij moet je rekening houden met enkele zaken:

 • Als je zolder verwarmbaar is, kan je enkel een premie aanvragen voor dakisolatie.
 • Kan je zolder niet verwarmd worden, dan heb je de keuze: je kunt óf een premie aanvragen voor dakisolatie óf voor zoldervloerisolatie, maar niet voor allebei.

Het premiebedrag voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) is €6/m².
Ben je een beschermde afnemer of klant met uitsluitend nachttarief dan heb je recht op een hoger premiebedrag. Het premiebedrag kan hierbij nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen, exclusief btw.

Beschermde afnemers krijgen een premie van €9 per vierkante meter.

Beschik je uitsluitend over nachttarief, maar niet als beschermde afnemer? Dan is de premie €8 per vierkante meter.

Beschermde afnemers met enkel nachttarief hebben recht op een premie van €12 per vierkante meter.

Deze verhoogde premie wordt enkel toegekend als er een actieve exclusieve nachtmeter aanwezig is.

Alle details betreffende de premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) (de voorwaarden, de rechthebbenden, alle premiebedragen en de werken en investeringen waar de premie betrekking op heeft) kan je terugvinden in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies. Download deze premiegids hier gratis.

Samengevat

Premies voor dak in Leuven | De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf)

De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) is een premie die je als doe-het-zelver kan aanvragen voor de aankoop van je isolatiematariaal. Hierbij moet het gaan om het isoleren van een ruimte die verwarmd kan worden, of een ruimte die daaraan grenst. Je facturen moeten gedateerd zijn tussen 01 07 2022 en 30 06 2024 en mogen bij aanvraag maximaal 2 jaar oud.

Premies voor dak in Leuven | Premievinder.be

5. Btw-tarief van 6% bij de renovatie van woningen

Is je woning ouder dan 10 jaar en voldoe je aan de voorwaarden, dan kan je renoveren tegen een verlaagd btw-tarief van 6%. Dit geldt niet voor de afbraak en wederopbouw van een woning. Gaat het om sloop en nieuwbouw dan geldt in principe het btw-tarief van 21%, tenzij je onder de uitzonderingsvoorwaarden voor het Btw-tarief van 6% valt. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, dan kan je in Vlaanderen eventueel in aanmerking komen voor de sloop- en heropbouwpremie.

Het is niet van belang of de woning je hoofdverblijfplaats is, een tweede verblijf of een woning die je verhuurt. Je woning moet wel ouder zijn dan 10 jaar en na de werken moet ze voor meer dan 50 % als privéwoning gebruikt worden. De werken die je uitvoert moeten ook minstens gedeeltelijk het privégedeelte betreffen. Het tarief van 6 % geldt dan voor het geheel van de werken, ook de werken die worden uitgevoerd in het professionele gedeelte van de woning.

Koopt de aannemer de benodigde materialen aan en factureert hij deze samen met de werken dan kan het geheel aan een Btw-tarief van 6 % worden aangerekend. Koop je zelf de bouwmaterialen aan dan betaal je 21 % btw.

Let wel, ingrijpende renovatiewerken worden beschouwd als nieuwbouw. Hierop wordt een btw-tarief van 21 % aangerekend.

Wanneer het gaat over dakrenovatie komen deze werken in aanmerking:

 • afbraakwerken die plaatsvinden voor renovatiewerken, herstellingen of onderhoud
 • isoleren van het dak
 • wandbekleding en vloerbekleding aanbrengen volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte
 • een nieuwe schouw of open haard
 • het onderhouden en herstellen van werken die zelf onder het tarief van 6 % vallen

Alle details betreffende het B.T.W. tarief van 6% (de voorwaarden, de rechthebbenden en de werken en investeringen waar het tarief betrekking op heeft) kan je terugvinden in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies. Download deze premiegids hier gratis.

Samengevat

Premies voor dak in Leuven | Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen

Heb je een woning ouder dan 10 jaar en voldoe je aan de voorwaarden, dan kom je in aanmerking voor isolatie- en renovatiewerken aan je dak, uitgevoerd door een aannemer, aan een btw-tarief van 6%. De woning moet wel voor meer dan 50 % als privéwoning gebruikt worden en de werken moeten ook minstens deels in de privéruimtes plaatsvinden.

Premies voor dak in Leuven | Premievinder.be

6. Stedelijke premies voor dak in Leuven, de energiepremie

De stad Leuven biedt wie energiebesparende maatregelen in zijn of haar woning neemt, een stedelijke energiepremie bovenop de Vlaamse premies. Deze premie kan aangevraagd worden door iedereen die de EPC labelpremie aanvroeg of Mijn verbouwpremie (zowel particulieren, verenigingen als ondernemingen).

De energiebesparende maatregelen moeten genomen worden  m.b.t. een woning of studentenkamer in Leuven.

De bedragen die de stad voorziet zijn:

Wanneer je al over een dossier Totaalrenovatiebonus beschikte:

 • € 500 voor de eerste 3 maatregelen
 • en + € 250 per bijkomende maatregel
 • Als je beschikt over het sociaal maximumtarief voor elektriciteit en aardgas wordt de premie verhoogd met 50%.

Let wel, de totaalrenovatiebonus is een uitdovend systeem. Je kan geen nieuwe totaalrenovatiebonus meer opstarten.

Als je de EPC-labelpremie hebt aangevraagd voor een woning met EPC F of E

 • Heb je Label C behaald: € 750
 • Heb je Label B behaald: € 1.125
 • Heb je Label A behaald: € 1.500

Als je de EPC-labelpremie hebt aangevraagd voor een appartement of wooneenheid met EPC F, E of D

 • Heb je Label B behaald: € 1.125
 • Heb je Label A behaald: € 1.500
 • Als je beschikt over het sociaal maximumtarief voor elektriciteit en aardgas wordt de premie verhoogd met 100%.

Alle details betreffende de stedelijke energiepremie in Leuven kan je online terugvinden.

Samengevat

Premies voor dak in Leuven | De energiepremie

De stedelijke energiepremie in Leuven biedt wie energiebesparende maatregelen neemt m.b.t. een woning of studentenkamer in Leuven, en de EPC labelpremie aanvroeg of Mijn verbouwpremie, een stedelijke energiepremie bovenop de Vlaamse premies. Deze premie kan aangevraagd worden door particulieren, verenigingen en ondernemingen.

Premies voor dak in Leuven | Premievinder.be

7. Stedelijke premies voor dak in Leuven, de premie voor een groendak

De stedelijke premie voor een groendak in Leuven is een premie waarvoor je in aanmerking komt als je een groendak wil aanleggen op een woning, een gebouw met studentenkamers, een appartementsgebouw, een garage of een tuinhuis.

Je kan de premie aanvragen als eigenaar, een V.M.E. en als huurder (indien je beschikt overeen schriftelijke toestemming van de eigenaar).

Het premiebedrag is € 25 per m² met een minimum van € 125 en een maximum van € 5.000.

Je ontvangt € 10 per m² extra indien je substraatdikte minstens 20 cm dik is en je hebt gewerkt met inheemse kruiden en struiken. Het bedrag is dan max. € 7.000.

Om recht te hebben op de premie voor een groendak zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Het groendak moet op zijn minst bestaan uit deze 4 lagen (in volgorde, van onder naar boven en over de volledige oppervlakte van het groendak): een wortelwerende laag, een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag.

Het groendak moet voldoende regenwater vasthouden en de afvoer vertragen door minstens 1 van deze lagen:

 • Een buffervolume onder de planten (een vegetatielaag) van minstens 50 liter per m²
 • Een substraatlaag van minstens 8 cm dik

Het groendak moet ook minimaal een oppervlakte hebben van 5 m². De premie geldt voor maximum 200 m².

Het groendak moet minstens 10 jaar in goede staat onderhouden worden.

Minstens 80% van de dakoppervlakte moet uit groene elementen bestaan (dus maximum 20% uit bv. grindranden en koepels).

Zonnepanelen kunnen geplaatst worden indien minder dan de helft van de horizontale projectie van het dak bedekt wordt.

Je facturen mogen maximum 2 jaar oud zijn. De kosten die in aanmerking komen zijn:

 • De aankoop van materialen
 • De wortelwerende laag
 • De drainagelaag en filterlaag
 • De substraat en beplanting
 • De afwerking (bv. controleputten)
 • De plaatsing van die materialen
 • Kosten die deel uitmaken van het dak zelf, zoals isolatie, dakbedekking, dakvensters … komen niet in aanmerking.

Je kan alle voorwaarden terugvinden in het stedelijke reglement. Hoe je de premie kan aanvragen vind je online.

Samengevat

Premies voor dak in Leuven | De premie voor een groendak

De premie voor een groendak in Leuven is een premie voor wie een groendak van minimaal 5 m2 wil aanleggen op een woning, een gebouw met studentenkamers, een appartementsgebouw, een garage of een tuinhuis. Je kan de premie aanvragen als eigenaar, een V.M.E. en als huurder.

Premies voor dak in Leuven | Premievinder.be

8. Stedelijke premies voor dak in Leuven, de premie voor een retentiedak

Een retentiedak is een dak dat regenwater tijdelijk vasthoudt en vertraagd afvoert waardoor je een verminderde kans op wateroverlast krijgt. De premie die de stad Leuven biedt voor een retentiedak is een premie die kan aangevraagd worden door eigenaars, V.M.E.’s en huurders (indien er een schriftelijke toestemming van de eigenaar is). De gebouwen die voor de premie in aanmerking komen zijn woningen, appartementen, garages en tuinhuizen. Het premiebedrag is € 10 per m² met een maximum van € 2.000.

Om in aanmerking te komen voor de premie zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen.

 • Het retentiedak moet voldoende regenwater vasthouden, d.w.z. een buffervolume hebben van minimaal 50 liter per m².
 • Het dak moet minstens een oppervlakte van 5 m² hebben. Je krijgt een premie voor maximum 200 m².
 • Zonnepanelen mogen op het retentiedak geplaatst worden als het regenwater dat van de zonnepanelen afloopt ook op het retentiedak terechtkomt.
 • Het retentiedak moet na aanleg minimaal 10 jaar op dezelfde plaats blijven.
 • De facturen die je indient mogen maximaal 2 jaar oud zijn. De kosten die in aanmerking komen zijn de kosten voor de plaatsing van het retentiedak.

Je kan alle voorwaarden terugvinden in het stedelijke reglement.

Je kan de premie aanvragen wanneer je werken zijn uitgevoerd, binnen de 2 jaar na de factuurdatum.

Alle details betreffende de premie voor een retentiedak kan je online terugvinden.

Samengevat

Premies voor dak in Leuven | De premie voor een retentiedak

De premie die de stad Leuven biedt voor een retentiedak is een premie die kan aangevraagd worden door eigenaars, V.M.E.’s en huurders. De gebouwen die voor de premie in aanmerking komen zijn woningen, appartementen, garages en tuinhuizen. De premie bedraagt € 10 per m² met een maximum van € 2.000.

9. Stedelijke premies voor dak in Leuven, de erfgoedpremie

De erfgoedpremie van de stad Leuven is een aanvulling op de Vlaamse premies die lopen via het Agentschap onroerend erfgoed en waarvan je alle details terugvindt in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies.

Heb je werken gepland aan een pand met erfgoedwaarde dat niet beschermd is, dan kan je voor 5 categorieën van werken een premie aanvragen bij de stad Leuven. Je kan die premie aanvragen als eigenaar en als niet-eigenaar (indien je over een schriftelijke toelating van de eigenaar beschikt).

Je hebt potentieel recht op de stedelijke erfgoedpremie wanneer het een pand betreft dat:

 • ligt in een erfgoedcluster en heeft zelf erfgoedwaarde.
 • staat in de erfgoedinventaris van de stad Leuven.
 • staat in de erfgoedinventaris van de Vlaamse Overheid.
 • ligt in een beschermd stadsgezicht zonder goedgekeurd beheersplan.
 • volgens jou waardevol is maar (nog) niet beschermd is noch opgenomen in een van bovenstaande lijsten.


De werken die in aanmerking komen voor de premie zijn:

 • Werken aan het buitenschrijnwerk zoals ramen, buitendeuren …
 • Werken aan het dak zoals herstel- en renovatiewerken die meer kosten dan gewone renovatiewerken. Zoals natuurleien leggen in plaats van kunstleien (de premie gedlt niet voor dakpannen).
 • Werken aan de gevel, herstelwerkzaamheden en zachte reinigingstechnieken.
 • Werken aan de tuin, voortuin, het park of de paden die bij het pand.
 • Onderzoek als voorbereiding op de werken.

De werken die je gepland hebt moeten de zichtbare en waardevolle onderdelen van het erfgoed verbeteren, herstellen of reconstrueren. De werken moeten bovendien vallen onder de verplichtingen van de erfgoedverordening en moeten zichtbaar zijn van op het openbaar domein.

Frequent terugkerende onderhoudswerken komen niet in aanmerking (zoals bv. schilderwerken). Ook werken die verplicht zijn door andere regelgeving (zoals bv. energiebesparende maatregelen), komen in principe niet in aanmerking.

De premie bedraagt maximum 40% van de geschatte kosten (excl. btw) met een maximum van € 7.500 per categorie van werken. Dit bedrag van € 7.500 per categorie mag ook niet worden overschreden binnen de 10 jaar. Voor elk van de 5 categorieën werken kan je een aanvraag doen, d.w.z. in totaal voor een maximum van € 37.500.

Let wel, verkoop je het pand binnen de 5 jaar na de goedkeuring van de premie, dan moet je de premie terugbetalen.

Je moet de premie aanvragen voor de start van de werken. Alle details m.b.t. de stedelijke erfgoedpremie kan je online terugvinden.

Samengevat

Premies voor dak in Leuven | De erfgoedpremie

De erfgoedpremie van de stad Leuven is een premie waar je potentieel recht op hebt wanneer je werken hebt gepland aan een pand met erfgoedwaarde dat niet beschermd is. Je kan de premie aanvragen voor 5 categorieën van werken, als eigenaar en als niet-eigenaar (indien je over een schriftelijke toelating van de eigenaar beschikt).

Premies voor dak in Leuven | Premievinder.be

Delen:

Registreer je en verkrijg de Gids van de Vlaamse woonpremies gratis.

WAARVOOR WENS JE PREMIES?

DIJL BV | campagne.partners – BE0746401340