Premievinder.be logo

Premies dakrenovatie Antwerpen | 2024

premies dakrenovatie Antwerpen in 2024

Wil je dakwerken uitvoeren of laten uitvoeren in de stad Antwerpen dan zijn er nogal wat Vlaamse en stedelijke premies waar je potentieel voor in aanmerking komt. Bovendien heb je naast de beschikbare premies ook nog een verlaagd tarief in de B.T.W., dat mogelijk ook toepasbaar is in jouw project. Welke premies voor dakrenovatie zijn van toepassing in 2024 in Antwerpen? Hier zijn 8 premies om in de gaten te houden.

1. Mijn verbouwpremie voor dak

Mijn verbouwpremie voor dak is een premie onder de paraplu van Mijn verbouwpremie waar een erg brede groep woningeigenaren en investeerders voor in aanmerking komt. Ook voor niet-residentiële gebouwen kan je de premie aanvragen. De werken dienen echter wel steeds door een aannemer te worden uitgevoerd. Mijn verbouwpremie is geen premie die betrekking heeft op doe-het-zelf, hier zijn andere premies en tegemoetkomingen voor voorzien.

Mijn verbouwpremie voor dak heeft betrekking op de volgende dakwerken:

 • Het plaatsen van nieuwe dak- of zolderisolatie
 • Het verwijderen van asbest
 • De afbraak van dakstructuren en vervanging door krachtige elementen
 • Het plaatsen van een onderdak bij hellende daken
 • Het plaatsen van waterdichte dakbedekking zoals dakpannen, roofing, riet …
 • De behandeling van houten dakstructuren tegen zwammen en insecten
 • Het plaatsen van een dakdoorbreking, zoals dakramen, dakvlakramen, lichtkokers en lichtkoepels met een U-waarde van maximaal 1,0 W/m²K
 • En tenslotte het vervangen en plaatsen van dakgoten en afvoerpijpen.

Of je in aanmerking komt voor Mijn verbouwpremie voor dak m.b.t. tot al deze werken hangt af van het type gebouw dat gerenoveerd wordt, je inkomenscategorie en van je status (een eigenaar die de woning bewoont, een verhuurder aan een woningmaatschappij of een andere investeerder).

Je komt enkel in aanmerking voor Mijn verbouwpremie voor dak m.b.t. tot alle bovenstaande werken indien het gaat om een woning of de privatieve delen van een appartement dat je bewoont en wanneer je behoort tot de middelste of laagste inkomenscategorie of wanneer je een verhuurder aan een woonmaatschappij bent. Dit evenwel op voorwaarde dat je dak of de zoldervloer in het verleden geïsoleerd werd (en je dit kan aantonen) of gelijktijdig geïsoleerd wordt.

De inkomensgrenzen voor de middelste en de laagste inkomenscategorie zijn:

Laagste inkomenscategorie 2024

 • Alleenstaande: ≤ 40.860 euro
 • Alleenstaande + 1 persoon ten laste: ≤ 57.190 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste
 • Koppel: ≤57.190 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste

Middelste inkomenscategorie 2024

 • Alleenstaande: > 40.860 euro – ≤ 51.990 euro
 • Alleenstaande + 1 persoon ten laste: > 57.190 euro – ≤ 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste
 • Koppel: > 57.190 euro – ≤ 74.280 euro, te verhogen met 4.170 euro per bijkomende persoon ten laste

De premiebedragen waar je in deze inkomenscategorieën op kan rekenen voor een woning of de privatieve delen van een appartement die/dat je bewoont bedragen:

Eigenaar-bewoner in de laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een woonmaatschappij

 • Mijn verbouwpremie Dak: isolatie en renovatie, max. 50% van je factuur tot 5750 euro premie
 • Bonus asbestverwijdering samen met isolatie dak: €8/m² tot max. 50% van factuurbedrag
 • Bonus bij nieuwe isolatie wanneer je uitsluitend nachttarief hebt: €2/m² tot max. 50% van factuurbedrag

Eigenaar-bewoner in de middelste inkomenscategorie

 • Mijn verbouwpremie Dak: isolatie en renovatie, max. 35% van je factuur tot 4025 euro premie
 • Bonus asbestverwijdering samen met isolatie dak: €8/m² tot max. 50% van factuurbedrag
 • Bonus bij nieuwe isolatie wanneer je uitsluitend nachttarief hebt: €2/m² tot max. 50% van factuurbedrag

Is je inkomen hoger, gaat het niet om een woning of appartement die/dat je bewoont of verhuur je niet aan een woonmaatschappij, gaat het niet om een residentieel gebouw, of ben je een ander type investeerder dan kom je potentieel enkel in aanmerking voor Mijn verbouwpremie voor dak betreffende het isoleren van het dak. Dat geldt evenzeer voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, zowel wat betreft de basispremie hiervoor als de aanvullende premie.

Alle details betreffende Mijn verbouwpremie voor dak (alle voorwaarden, rechthebbenden, premiebedragen en werken waar de premie betrekking op heeft) kan je terugvinden in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies. Download deze premiegids hier gratis.

Samengevat

Premies dakrenovatie Antwerpen | Mijn verbouwpremie voor dak

Afhankelijk van het type gebouw dat gerenoveerd wordt, je inkomenscategorie en van je status (een eigenaar die de woning bewoont, een verhuurder aan een woningmaatschappij of een andere investeerder) kom je enkel in aanmerking voor dakisolatiewerken of ook voor een waaier aan dakrenovatiewerken.

Premies dakrenovatie Antwerpen | Premievinder.be

Premies dakrenovatie Antwerpen in 2024, Isolteam, Premievinder.be

Premies dakrenovatie Antwerpen | fotocredits Isolteam

2. De EPC labelpremie

De EPC labelpremie is eveneens een premie waarop je beroep kan doen wanneer je dakwerken wil verrichten. De premie loopt nu nog via Fluvius maar vanaf 01 01 2025 zal je de premie via het online loket van Mijn verbouwpremie moet aanvragen. De huidige activatie in 2 stappen zal dan ook verdwijnen.

De EPC labelpremie is combineerbaar met Mijn verbouwpremie. Er zijn wel wat verschillen tussen deze beide premies. Zo is er voor de EPC labelpremie geen vereiste om met een aannemer te werken.

De EPC-labelpremie is beschikbaar voor alle woningeigenaren. Deze premie is specifiek voor woningen, woongebouwen of appartementen met een lage energieprestatie. Dit moet blijken uit een energieprestatiecertificaat (EPC) dat niet ouder is dan 2019.

Een woning met EPC-label E of F moet door renovatie binnen 5 jaar minimaal label C bereiken. Een appartement met EPC-label D, E of F moet binnen 5 jaar minimaal label B bereiken Sloop en herbouw komen niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.

Na 5 jaar moet je het behaalde EPC-label bewijzen met een nieuw EPC, dat maximaal 12 maanden oud mag zijn bij de aanvraag van de premie. Het premiebedrag hangt af van het na renovatie behaalde EPC-label.

Wat dakwerken betreft is de EPC-labelpremie van toepassing op het isoleren van een dak of zoldervloerisolatie.

De maximale bedragen van EPC-labelpremie voor woning of wooneenheid (afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar) zijn:

Voor een woning met EPC-label E of F

 • 5000 euro als EPC-label A wordt behaald
 • 3750 euro als EPC-label B wordt behaald
 • 2500 euro als EPC-label C wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 6000 euro als EPC-label A wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 4500 euro als EPC-label B wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 3000 euro als EPC-label C wordt behaald

Voor een wooneenheid (appartement, …) met EPC-label D, E of F

 • 3750 euro als EPC-label A wordt behaald
 • 2500 euro als EPC-label B wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 4500 euro als EPC-label A wordt behaald
 • Voor beschermde afnemers 3000 euro als EPC-label B wordt behaald

Alle details betreffende de EPC labelpremie kan je terugvinden in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies. Download deze premiegids hier gratis.

Samengevat

Premies dakrenovatie Antwerpen | De EPC labelpremie

De EPC labelpremie geldt voor werken die het energielabel van je woning (met energielabel E of F) of appartement (met energielabel D,E, of F) verhogen tot resp. C of B binnen de 5 jaar nadat je een EPC Voor hebt bekomen. Ondermeer het isoleren van je dak en je zoldervloer komen in aanmerking voor de premie.

Premies dakrenovatie Antwerpen | Premievinder.be

3. De huur- en isolatiepremie

De huur-en-isolatiepremie is een hoge premie speciaal voor dakisolatie, ramen en deuren (buitendeuren)  en spouwmuurisolatie projecten in slecht geïsoleerde huurwoningen.

Een projectpromotor helpt jou, als huurder, en de verhuurder met de voorbereiding en uitvoering van de werken. Deze premie is niet van toepassing voor verhuurders via een woonmaatschappij, voor hen is er Mijn verbouwPremie. Hierin hebben ze ook altijd recht op de hoogste premiebedragen.

De premie is dus bedoeld om kwetsbare huurders te ondersteunen in het verduurzamen van de huurwoning met begeleiding op maat én een extra hoge premie.

Wanneer heb je recht op de huur- en isolatiepremie?

 • wanneer de huurder recht heeft op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit
 • of beleverd wordt via Prepaid
 • wanneer de huurder recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds 
 • wanneer de huurders in schuldbemiddeling zitten
 • of wanneer de huurder door het OCMW geholpen wordt bij onbetaalde energiefacturen
 • wanneer bij de huurders een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 • wanneer de huurders hun gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger is dan 37.140 euro. Per persoon ten laste mag het inkomen 1.940 euro hoger liggen (2024).
 • Bij een geregistreerde huurovereenkomst van minstens 1 jaar met een maximum en niet-geïndexeerde huurprijs van 622,44 euro of met een maximale huurprijs van 672,44 ​​​​​​euro in centrumsteden en de rand rond Brussel (vastgestelde lijst)

Bij toekenning van de premie wordt van de verhuurder verwacht dat hij of zij de huurprijs niet verhoogt en het huurcontract niet vroegtijdig opzegt.

Is de premie die de promotor krijgt niet voldoende om de isolatiekosten te dekken, dan is het restbedrag voor de uitvoering van de werken ten koste van de verhuurder.

De aanvraag van de huur- en isolatiepremie loopt via een projectpromotor. De lijst van projectpromotoren voor de huur- en isolatiepremie vind je online.

Na akkoord van de huurder en verhuurder, de goedkeuring van de aanvraag en de uitvoering van de werken ontvangt de projetcpromotor de premie via Fluvius. De premie bedraagt voor dakisolatie:

 • 24 euro per m² voor de projectpromotor
 • 400 euro per dossier voor de projectpromotor

Alle details betreffende de EPC labelpremie kan je terugvinden in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies. Download deze premiegids hier gratis.

Samengevat

Premies dakrenovatie Antwerpen | de huur- en isolatiepremie

De huur- en isolatiepremie is bedoeld om slecht geïsoleerde huurwoningen te verduurzamen. Indien huurder en verhuurder akkoord zijn gebeurt de aanvraag en de uitvoering van de werken door een projectpromotor. Voor dakisolatie ontvangt deze ook de premie van 24 euro per m² en 400 euro per dossier.

Premies dakrenovatie Antwerpen | Premievinder.be

Premies dakrenovatie Antwerpen, Isolteam, Premievinder.be

Premies dakrenovatie Antwerpen | fotocredits Isolteam

4. De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf)

De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) is een tijdelijke premie ingevoerd door de Vlaamse Regering voor dak- of zoldervloerisolatie voor doe-het-zelvers. De premie kan aangevraagd worden via Fluvius. Facturen moeten gedateerd zijn tussen 1 juli 2022 en 30 juni 2024 en mogen op het moment van de aanvraag maximum 2 jaar oud zijn.

De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) is beschikbaar voor bestaande woningen, wooneenheden (zoals appartementen) of appartementsgebouwen in Vlaanderen, die vóór 1 januari 2006 zijn aangesloten op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius of waarvoor vóór deze datum een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd. Vanaf 1 april 2024 zijn sociale huisvestingsmaatschappijen uitgesloten van deze premie.

De premie is bedoeld voor de isolatie van een ruimte die verwarmd kan worden, of een ruimte die daaraan grenst (het zogenaamde beschermd volume).

Hier zijn enkele specifieke punten om rekening mee te houden:

 • Als je zolder verwarmbaar is, kun je alleen een premie aanvragen voor dakisolatie.
 • Bij een zolder die niet verwarmd kan worden, heb je de keuze: je kunt óf een premie aanvragen voor dakisolatie óf voor zoldervloerisolatie, maar niet voor beide.

De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) bedraagt €6/m².
Beschermde afnemers en klanten met uitsluitend nachttarief hebben recht op een hoger premiebedrag. Let wel: het premiebedrag kan nooit groter zijn dan de som van de factuurbedragen voor de isolatiematerialen, exclusief btw.

Als beschermde afnemer krijg je een premie van €9 per vierkante meter.

Ben je aangesloten op het elektriciteitsnet met uitsluitend nachttarief, maar niet als beschermde afnemer? Dan is de premie €8 per vierkante meter.

Voor beschermde afnemers met uitsluitend nachttarief is de premie op €12 per vierkante meter.

Deze verhoogde premie wordt alleen toegekend als er een actieve exclusieve nachtmeter op het aansluitpunt aanwezig is.

Alle details betreffende de EPC labelpremie kan je terugvinden in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies. Download deze premiegids hier gratis.

Samengevat

Premies dakrenovatie Antwerpen | De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf)

De premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie (doe-het-zelf) is een premie voor de aankoop van isolatie, bedoeld voor het isoleren van een ruimte die verwarmd kan worden, of een ruimte die daaraan grenst. De facturen moeten gedateerd zijn tussen 01 07 2022 en 30 06 2024 en bij aanvraag maximum 2 jaar oud.

Premies dakrenovatie Antwerpen | Premievinder.be

5. Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen

Wanneer je woning ouder is dan 10 jaar en je voldoet aan de voorwaarden, kan je renoveren tegen een btw-tarief van 6%. Afbraak en wederopbouw van een woning valt hier echter niet onder. Voor sloop en nieuwbouw geldt normaal het btw-tarief van 21%, tenzij je onder de uitzonderingsvoorwaarden voor het Btw-tarief 6% bij sloop en heropbouw valt. Is dit niet het geval, dan kan je in Vlaanderen eventueel recht hebben op de sloop- en heropbouwpremie.

Om van het verlaagd tarief te genieten is het niet van invloed of de woning je hoofdverblijfplaats, een tweede verblijf of een woning is die je verhuurt. De woning moet wel ouder zijn dan 10 jaar en na de werken voor meer dan 50 % als privéwoning gebruikt worden. De werken moeten ook minstens gedeeltelijk het privégedeelte betreffen. Het tarief van 6 % geldt dan voor het geheel van de werken, ook de werken die in het professionele gedeelte van de woning gebeuren.

Indien de aannemer de benodigde materialen aankoopt en deze samen met de werken factureert kan het geheel aan een Btw-tarief van 6 %. Indien je zelf bouwmaterialen aankoopt, betaal je 21 % btw.

Zijn de renovatiewerken te ingrijpend, dan worden deze beschouwd als nieuwbouw. Hierop is een btw-tarief van 21 % van toepassing.

Betreffende dakrenovatie komen deze werken in aanmerking:

 • afbraakwerken die voorafgaan aan renovatiewerken, herstellingen of onderhoud
 • isoleren
 • wandbekleding en vloerbekleding die wordt vastgemaakt of ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte
 • een nieuwe schouw, open haard
 • onderhouden en herstellen van werken die onder het tarief van 6 % vallen

Samengevat

Premies dakrenovatie Antwerpen | Btw-tarief van 6% bij renovatie van woningen

Is je woning ouder dan 10 jaar en je voldoet aan de voorwaarden, dan kan je isolatie- en renovatiewerken aan je dak laten uitvoeren door een aannemer tegen een btw-tarief van 6%. De woning moet wel meer dan 50 % als privéwoning gebruikt worden en de werken moeten minstens deels de privéruimtes betreffen.

Premies dakrenovatie Antwerpen | Premievinder.be

6. Antwerpse verhuurderspremie voor renovatie

De verhuurderspremie van de stad Antwerpen is een aanvulling op Mijn verbouwpremie. Verhuurders vallen bij Mijn verbouwpremie in de hoogste inkomenscategorie waardoor de ondersteuning die ze genieten in de laagste categorie valt.

Met de stedelijke verhuurderspremie wordt dit gecompenseerd zodat verhuurders op hetzelfde niveau van ondersteuning kunnen rekenen als de middelste inkomenscategorie bij Mijn verbouwpremie.

De voorwaarden om recht te hebben op de premie zijn ook dezelfde als bij Mijn verbouwpremie. De werken waarop ze betrekking heeft zijn de energetische renovatie van dak, buitenmuren, vloeren en ramen en deuren energetisch verbeteren.

De Antwerpse verhuurderspremie is combineerbaar met alle stedelijke en Vlaamse premies.

Je kan de premie aanvragen na uitvoering van de werken en binnen 1 jaar na de laatste factuurdatum.

Drie maanden na ontvangst van een je dossier ontvang je van de stad de beslissing over de toekenning en het bedrag van de ondersteuning. Bij positieve beslissing ontvang je de premie binnen 45 dagen.

Alle info over deze stedelijke verhuurderspremie vind je online. Alle details betreffende Mijn verbouwpremie kan je terugvinden in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies. Download deze premiegids hier gratis.

Samengevat

Premies dakrenovatie Antwerpen | Antwerpse verhuurderspremie voor renovatie

De verhuurderspremie van de stad Antwerpen is een aanvulling op Mijn verbouwpremie waarbij verhuurders die bij Mijn verbouwpremie in de hoogste inkomenscategorie vallen, worden gecompenseerd zodat ze op hetzelfde niveau van ondersteuning kunnen rekenen als de middelste inkomenscategorie.

Premies dakrenovatie Antwerpen | Premievinder.be

7. De Antwerpse klimaatpremie

Maakt het aanleggen van een groendak deel uit van je dakrenovatie, dan heb je als inwoner van de stad Antwerpen potentieel recht op de stedelijke klimaatpremie.

De klimaatpremie heeft betrekking op verschillende mogelijke investeringen op je eigen perceel m.b.t. waterbeheer en ontharding. Maar voor een groendak kan je de premie eveneens aanvragen.

De premie kan zowel door natuurlijke personen (eigenaars en huurders) als verenigingen, organisaties en bedrijven worden aangevraagd. Om je goed te informeren vooraf kan je advies vragen aan een stadsmedewerker via het E-loket.

Voor het vergroenen van daken bestaat de premie uit een basispremie van 15 euro per m², een natuurbonus van 15 euro per m² en een waterbonus van 15 euro per m².

De minimum oppervlakte is 40 euro per m².

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo moet je je aanvraag indienen voor aanvang de werken. Je mag de afgelopen 10 jaar ook geen subsidie hebben verkregen voor de ingreep waarvoor je nu een aanvraag indient. Het groendak moet minstens 10 jaar na oplevering in stand worden gehouden en het groendak mag ook geen nadelige gevolgen hebben voor omliggende percelen.

Alle gedetailleerde info betreffende de stedelijke klimaatpremie vind je online terug.

Samengevat

Premies dakrenovatie Antwerpen | De Antwerpse klimaatpremie

De stedelijke klimaatpremie heeft betrekking op verschillende mogelijke investeringen op je eigen perceel m.b.t. waterbeheer en ontharding. Ook voor een groendak kan je de premie aanvragen. De premie kan zowel door natuurlijke personen (eigenaars en huurders) als verenigingen, organisaties en bedrijven worden aangevraagd.

Premies dakrenovatie Antwerpen | Premievinder.be

8. Premie voor energetische renovatie appartementen

Deze stedelijke premie ondersteunt de mede-eigenaars (VME’s) en syndici van Antwerpse meergezinswoningen om hun gebouw zo energiezuinig als mogelijk te maken.

Het gaat om een extra maatregel om je appartementsgebouw te renoveren tot label A (minder dan 100 kWh/(m²jaar) of label B (tussen 200 en 100 kWh/(m²jaar). Kan je hier bovenop fossielvrij gaan, dan kan je rekenen op een bonus.

Afhankelijk van het energielabel dat je behaalt betaalt deze stedelijke premie tot 20% van je gemaakte investeringen terug. De premie kan bovendien gecombineerd worden met Mijn VerbouwLening en Mijn VerbouwPremie. Het totale premiebedrag mag hierbij uiteraard niet het factuurbedrag overschrijden.

Voor je appartementsgebouw zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Zo moet het gebouw minstens 20 jaar oud zijn en voor minimum 75% uit wooneenheden bestaan. Het gebouw moet ook voldoen aan de geldende wetgeving inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en monumentenzorg.

De facturen die je indient voor de premie mogen maximaal een jaar oud zijn.

De premiebedragen zijn afhankelijk van het energielabel dat je behaalt. Bereik je een label B dan geeft de premie recht op 15% van de factuur, tot maximum 6000 euro. Bereik je een label A dan geeft de premie recht op 20% van de factuur, tot maximum 12000 euro. Bereik je een fossielvrij resultaat dan is er een bonus van 10% van de factuur, tot maximum 4000 euro.

Alle info betreffende de modaliteiten, voorwaarden en aanvraagprocedures vind je online.

Samengevat

Premies dakrenovatie Antwerpen | De premie voor energetische renovatie appartementen

Deze stedelijke premie ondersteunt VME’s en syndici van Antwerpse meergezinswoningen om hun gebouw zo energiezuinig te renoveren tot label A (minder dan 100 kWh/(m²jaar) of label B (tussen 200 en 100 kWh/(m²jaar). Kan je hier bovenop fossielvrij gaan, dan kan je rekenen op een bonus.

Premies dakrenovatie Antwerpen | Premievinder.be

Delen:

Registreer je en verkrijg de Gids van de Vlaamse woonpremies gratis.

WAARVOOR WENS JE PREMIES?

DIJL BV | campagne.partners – BE0746401340