Premievinder.be logo

Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen: Documenten Checklist

Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen, documenten checklist

Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen, hoe ga je hiervoor te werk en welke documenten heb je nodig? Om ervoor te zorgen dat je aanvraagproces zo soepel mogelijk verloopt, is het cruciaal dat je over alle benodigde documenten beschikt. Deze checklist helpt je bij het verzamelen van de juiste documenten, zodat je aanvraag zonder onnodige vertragingen kan worden verwerkt. De aanvraag kan je online doen op de website van de Vlaamse overheid. Let wel: enkel documenten in pdf, jpeg, en png kunnen worden toegevoegd.

Persoonlijke Identificatie

 • Kopie van Identiteitskaart of Paspoort: Een duidelijke kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager, het adres en het rekeningnummer van de aanvrager.

Inkomensgegevens

 • Recentste Aanslagbiljet: Een kopie van je meest recente aanslagbiljet om je inkomenscategorie aan te tonen.

Offertes en Facturen

 • Gedetailleerde Facturen: Dit zijn de voorschot-, tussentijdse en eindfacturen van de aannemer(s). Deze documenten moeten een volledige beschrijving van de werken en de bijbehorende kosten bevatten. De facturen zijn verplicht toe te voegen aan je aanvraag. Om Mijn verbouwpremie voor dak aan te vragen wordt het tevens aangeraden de offertes toe te voegen.

EPC Certificaat

 • Energieprestatiecertificaat (EPC): een kopie van het EPC Bouw of Verhuur dat de isolatiewaarden van je dak of zoldervloer aantoont.

Bankgegevens

 • Document met Bankrekeningnummer: Voor de uitbetaling van de premie.

Foto’s van de Renovatie

 • Voor en Na Foto’s: foto’s die de staat van het dak vóór en na de renovatie of isolatiewerken tonen.

Attesten

 • Attest van de Aannemer: Bevestiging van het merk, type en de dikte van de gebruikte isolatie met de geisoleerde oppervlakte en de Rd-waarde. Het Attest van de aannemer over dak- of zolderisolatie is verplicht toe te voegen aan je aanvraag en dit geldt voor zowel woningen, appartementen, appartementsgebouwen als niet-woongebouwen. Het attest moet ingevuld worden door de aannemer.
 • Werd de isolatie al eerder geplaatst dan moet ook een bewijs van aanwezige isolatie worden toegevoegd. Dit kan bv. d.m.v. facturen, een bewijs van een eerdere premie aanvraag, de woningpas of het EPC.
 • Asbestverwijderingsattest: Als je project asbestverwijdering omvat, moet ook een “Attest van de aannemer over asbestverwijdering” verplicht worden toegevoegd aan je aanvraag.
 • In het geval van asbestverwijdering en isolatie moet desgevallend ook een “bewijs van aanwezigheid zonnepanelen of zonneboiler op een bestaand gebouw” of een “rapport haalbaarheid zonne-energie” worden toegevoegd. Bv. een afdruk van de simulatie voor je gebouw op de zonnekaart van het VEKA.
 • Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen kan je uiteraard ook als beschermde afnemer, dan dien je hiervan ook je attest van beschermde afnemer toe te voegen.
Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen, Documenten checklist, foto Isolteam
Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen | fotocredits Isolteam

Aanvullende Documenten

Afhankelijk van je specifieke situatie kunnen aanvullende documenten vereist zijn. Controleer altijd de meest recente richtlijnen op de website van de Vlaamse overheid of het Agentschap Wonen. Een volledig overzicht van aanvraagprocedures, rechthebbenden, bedragen en voorwaarden vind je in de Gids van de Vlaamse woonpremies.

Bewaarperiode documenten

Ga je Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen dan moet je, eenmaal alle documenten zijn opgeladen, deze tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bewaren. Op vraag moet je ook de originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s van voor en na de werken kunnen voorleggen. Nadat je je aanvraag hebt ingediend kan je de status ervan online opvolgen via Mijn verbouwloket.

Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen, begeleiding

Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen kan je enkel online. Heb je hier echter hulp bij nodig of zit je met vragen tijdens het aanvraagproces dan biedt het woonloket van je gemeente of het Energiehuis van je regio ondersteuning en advies om je aanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Een overzicht van de Energiehuizen, met adresgegevens en openingsuren, vind je hier.

Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen, documenten checklist | Premievinder.be

Delen:

Registreer je en verkrijg de Gids van de Vlaamse woonpremies gratis.

WAARVOOR WENS JE PREMIES?

DIJL BV | campagne.partners – BE0746401340