Premievinder.be logo

Gegevens facturen Mijn verbouwpremie voor dak

Gegevens facturen Mijn verbouwpremie voor dak

Mijn verbouwpremie voor dak kan je enkel aanvragen wanneer je de werken laat uitvoeren door een aannemer. Ben je zelf aannemer en voer je werken in je eigen woning uit, dan val je onder de categorie doe-het-zelver, tenzij je een factuur van de werken (van je eigen bedrijf dus) toevoegt. Als doe-het-zelver kan je Mijn verbouwpremie voor dak dus niet aanvragen. Facturen voor de aankoop van isolatiemateriaal gelden dus niet. Desgewenst kan je wel de premie “dakisolatie of zoldervloerisolatie – doe-het-zelf”, die loopt via Fluvius, aanvragen. Alle info hierover vind je in de gratis Gids van de Vlaamse woonpremies. Deze premie van Fluvius geldt enkel voor:

 • woningen gebouwd vóór 2006
 • waarbij je de isolatie zelf plaatst
 • en de premie dus geldt voor de aankoop van het isolatiemateriaal
 • de facturen moeten dan opgesteld zijn tussen 1 juli 2022 en met 30 juni 2024 en mogen op het moment van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn
 • en de totale Rd-waarde moet groter of gelijk zijn aan 4,5m² K/W
Gegevens facturen Mijn verbouwpremie voor dak, foto Isolteam

Gegevens facturen Mijn verbouwpremie voor dak | fotocredits Isolteam

Welke gegevens moeten vermeld staan op de facturen die je toevoegt aan je aanvraag voor Mijn Verbouwpremie voor dak?

De wettelijk verplichte gegevens op een factuur, en dus ook de vereiste gegevens op de facturen die je toevoegt, zijn:

 • de identificatie van de aannemer, d.w.z. naam, adres en B.T.W.-nummer
 • het factuurnummer
 • de naam en het adres van de aanvrager van de premie. Let wel: een factuur kan ook op naam van een inwonende partner of gezinslid staan. Wanneer dit het geval is dan worden deze facturen eveneens aanvaard.
 • de factuurdatum
 • de datum en het adres van de uitvoering van de werken
 • een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen en werken.
  Hierbij mag naar een ander gedetailleerd document verwezen worden, zoals een bestek of een leveringsbon. Wanneer dit het geval is moeten deze documenten wel toegevoegd worden aan de factuur.
 • de kostprijs, inclusief en exclusief B.T.W., d.w.z. dus met aparte vermelding van de B.T.W.

De facturen, zowel de tussentijdse als de eindfactuur, die je toevoegt mogen op datum van aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). En de totale factuur moet minimaal 1.000 euro excl. B.T.W. bedragen. Een volledige overzicht van de voorwaarden waaraan je moet voldoen voor Mijn verbouwpremie voor dak vind je in de Gids van de Vlaamse woonpremies.

Wil je Mijn verbouwpremie voor dak aanvragen terwijl je al eerder isolatie had geplaatst dan kan je op verschillende manieren bewijzen dat er eerder isolatie werd geplaatst met een minimum RD waarde van 4,5 m² K/W:

 • aan de hand van EPC-cerfiticaat​ waarop het geplaatste isolatiemateriaal staat vermeld​
 • aan de hand van een aankoopfactuur van isolatiemateriaal met dikte van het isolatiemateriaal en de RD waarde
 • met een bewijs dat in het verleden een premie werd toegekend door Fluvius​
 • eventueel met informatie over de woningpas​

Enkel foto’s zijn niet voldoende en ook een attest van een aannemer geldt niet.

Let wel: je kan Mijn VerbouwPremie voor dak enkel aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog niet eerder een renovatie- of energiepremie bij Fluvius hebt aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend.

Samengevat

Welke gegevens moeten op de facturen staan voor Mijn verbouwpremie voor dak

Op je facturen moeten naam, adres en B.T.W.-nummer van de aannemer staan, het factuurnummer, de factuurdatum, de naam en het adres van de aanvrager, de uitvoeringsdatum en het adres van de werf, de omschrijving van de geleverde materialen en werken, de prijs exclusief en inclusief B.T.W. en het B.T.W. bedrag.

Gegevens facturen Mijn verbouwpremie voor dak | Premievinder.be

Delen:

Registreer je en verkrijg de Gids van de Vlaamse woonpremies gratis.

WAARVOOR WENS JE PREMIES?

DIJL BV | campagne.partners – BE0746401340